ÚDAJE A INFORMÁCIE O POČTE PRACOVNÍKOV

Profesná skladba našich pracovníkov je nasledovná:

 

Počet pracovníkov

profesia
1 stavebný dozor pre pozemné stavby a vodohospodárske stavby
1 stavebný dozor pre pozemné stavby
1 strojný dozor pre strojnotechnologické zariadenie stavieb
1 technologické zariadenie stavieb a technické zariadenie stavieb
1 elektrodozor pre elektrotechnologické zariadenia stavieb

 

ÚDAJE O TECHNICKOM VYBAVENÍ

Naša spoločnosť vlastní príslušnú počítačovú techniku, osobné motorové vozidlá a skúšobno –  kontrolné zariadenia nevyhnutné pre výkon stavebného a strojno – technologického dozoru. Pracovníci spoločnosti majú k dispozícii príslušné právne predpisy, technické normy a vestníky úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR. Prípadné právne rozpory v zabezpečení celého procesu prípravy a realizácie výstavby posudzuje spolupracujúci právnik spoločnosti, ktorý má dlhoročnú prax v zabezpečovaní investičnej výstavby.