Referencie

Názov Investor RN v mil. Sk Rok
Výstavba výrobne “Dusičnanu amónneho” Duslo a.s. Šaľa 46,4 1994
Rekonštrukcia papierenského stroja JCP Štúrovo 630,0 1994
Výstavba Daňového úradu v Kolárove ÚDR SR 15,2 1995
Plynofikácia kotolne Šaľa MsÚ Šaľa 20,0 1995
Plynofikácia kotolne Párovce Nitra Službyt s.r.o. 32,0 1995
Výstavba Daňového úradu v Hurbanove ÚDR SR 13,5 1996
ČOV Šaľa – I. etapa rekonštrukcie MsÚ Šaľa 19,0 1996
Plynofikácia 3 ks kotolní v Nitre vrátane rekonštrukcií tepelných rozvodov Službyt s.r.o. Nitra 22,4 1996
GO vstupno-výstupnej šachty v Moldave nad Bodvou Traspetrol Bratislava 30,0 1996
Plynofikácia kotolne V.S.1 Klokočina Nitra Službyt Nitra 14,4 1996
Rekonštrukcia a racionalizácia 18 ks výmenníkových staníc Nitra Službyt Nitra 11,0 1996
Výstavba benzínovej čerpacej stanice v Šali Shell Slovakia 37,0 1996
Rozšírenie skladovej kapacity Sulfunax 2000 Dubová Petrochema a.s. 35,0 1996
Výstavba čerpacej stanice PHM v Galante Shell Slovakia Bratislava 30,0 1997
Rekonštrukcia Slov. sporiteľne v Šali Slov. sporiteľňa 20,0 1997
Výstavba obytného domu v Galante MsÚ Galanta 16,0 1997
Rekonštrukcia výmenníkových staníc

v Nitre

Službyt Nitra 32,0 1997
Rekonštrukcia kotolne Krajského úradu v Nitre MV Bratislava 9,0 1997
Výstavba obytného domu v Šali MsÚ Šaľa 20,0 1997
Výmenníkové stanice tepla v meste Nitra, II. etapa Službyt Nitra 35,0 1997
Výstavba Daňového úradu v Topoľčanoch ÚDR SR 56,0 1997
Výstavba Supermarketu BILLA v Šali BILLA Slovakia 26,0 1998
Prípojka plynu Kľačany Slovnaft 2,5 1998
Rekonštrukcia kotolne IBP v Nitre IBP Nitra 3,0 1998
Skladovanie a manipulácia s kvap.CO Košice-Haniská Messer Tatragas 35,0 1998
Rekonštr.výdajných lávok Horný Hričov Slovnaft 22,8 1998
Rekonštrukcia DÚ Nové Zámky ÚDR  SR

Banská Bystrica

10,0 1998
Rekonštrukcia DÚ v Nitre ÚDR SR

Banská Bystrica

56,0 1998
Rekonštr. kotolne v liečebnom ústave Kováčová MZ SR 14,0 1998
Výstavba obchodného domu Andrea Shop v Šali Andrea Shop 17,0 1998
Rekonštrukcia DÚ Šurany ÚDR SR B.Bystrica 2,2 1998
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva lieč.ústavu Lieč.ústav v Nitre 29,8 1999
Stredná priemyselná škola potravinárska – rek. ÚK Nitra SPŠP Nitra 13,0 1999
Aditivácia MP – OT Kľačany Slovnaft 30,0 1999
Administratívno-výr.centrum Máhrmont Máhrmont Šaľa 3,0 2000
Plynofikácia haly PPA Controll Bratislava PPA Controll 0,5 2000
Laboratórna budova Arbor Senec Arbor Senec 5,0 2000
Plynofikácia OŠI Šahy OŠI Šahy 1,0 2000
Plynofikácia ZŠ Žihárec Obecný úrad 0,5 2000
Plynofikácia ZŠ Tešedíkovo Obecný úrad 1,3 2000
Administratívne centrum METALFIN a.s. Metalfin  Šaľa 9,2 2000
Výstavba supermarketu BILLA v Leviciach BILLA Slovakia 30,0 2001
Rekonštrukcia kotolne Gymnázium Topoľčany Gymnázium Topoľčany 3,5 2001
Výstavba supermarketu BIG BILLA v Nitre BILLA Slovakia 55,0 2001
Plynofikácia kotolne Špeciálna ZŠ internátna v Poľnom Kesove ŠZŠ v Poľnom Kesove 2,2 2001
Výstavba supermarketu BILLA v Nových Zámkoch BILLA Slovakia 35,0 2001
Rekonštrukcia stáčania Benzinol Kľačany Benzinol 15,0 2001
Rekonštrukcia a prístavba baliarne a skladu osív ZELSEED s.r.o. ZELSEED s.r.o. Senec 3,5 2001
Plynofikácia objektu obchodného združenia ZOBOR Nitra Obch. združ. ZOBOR 5,1 2001
Rekonštrukcia laboratórnych priestorov SPŠP Nitra SPŠP Nitra 5,0 2001
Rekonštrukcia pobočky Slovenskej sporiteľne v Seredi SLSP Bratislava 12,0 2001
Výstavba supermarketu BILLA vo Veľkom Mederi BILLA Slovakia 35,0 2001
Výstavba supermarketu BILLA v Senci BILLA Slovakia 35,0 2002
Výstavba supermarketu BILLA v Štúrove BILLA Slovakia 35,0 2002
Rekonštrukcia ČSMP Slovnaft Šaľa – Veča SLOVNAFT a.s. 30,0 2002
Výstavba supermarketu BILLA v Seredi BILLA Slovakia 35,0 2002
Rekonštrukcia ČSMP Beladice SLOVNAFT a.s. 30,0 2002
Rekonštrukcia plynovej kotolne SPOŠ Šurany 2,0 2002
Rekonštrukcia kotolne SOU stavebné SOU Nové Zámky 5,0 2002
Rekonštrukcia Detského domova v

Komárne

DeD Komárno 3,5 2003
Výstavba vodovodu v obci Bešeňov Obec Bešeňov 10,0 2003
Rekonštrukcia strechy DOU s prístavbou SOU Nitra 3,5 2003
Výstavba supermarketu BILLA  Veľký Krtíš BILLA  Slovakia 35,0 2003
Rekonštrukcia  Gymnázia J. Fándlyho v Šali Gymnázium Šaľa 3,0 2003
Výstavba dielní pre Odborné učilište Šahy OU Šahy 15,5 2003
Rekonštrukcia MŠ na “DD rodinného typu” v Topoľčanoch DD Súlovce 9,0 2003
Rekonštrukcia detského domova Kolíňany DD Kolíňany 3,5 2003
Prestavba stravovacej prevádzky DP a DSS Nitra 1,5 2003
Rekonštrukcia kotolne DR SR prac. Nitra 3,4 2003
Realizácia novej kotlovej jedn., 5200 KW Služby Nitra 5,0 2003
Rekonštrukcia ČSMP, Šaľa Štúrova ul. Slovnaft a.s. 30,0 2004
Rekonštrukcia VšZP Komárno VšZP Bratislava 25,0 2004
BILLA Zlaté Moravce BILLA  Slovakia 35,0 2004
Rekonštrukcia – Stožok 2. etapa Intech Bratislava 200,0 2004
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Šaľa MBP Šaľa 65,0 2004
Výstavba telocvične ZŠ Žihárec Obec Žihárec 18,0 2004
Rekonštrukcia AB spol ProCs s.r.o. ProCS s.r.o. 35,0 2005
Rekonštrukcia DSS Krškany DSS Krškany 15,0 2005
BILLA Handlová BILLA Slovakia 35,0 2005
Rekonštrukcia ZŠ Krátka ul. Šaľa Mesto Šaľa 25,0 2005
Rekonštrukcia DK Galanta Mesto Galanta 20,0 2006
Rekonštrukcia kotolne SPŠ Nitra ENERGO SK a.s. 5,0 2006
Rekonštrukcia ZŠ Diakovce Obec Diakovce 13,0 2006
BILLA B. Bystrica Billa Slovakia 35,0 2006
Spoločná zdravotná poisťovňa v Nitre SZP Bratislava 35,0 2006
Rekonštrukcia tep. hosp. NsP Topoľčany Energo SK Nitra 7,5 2006
Okružná križovatka Šaľa MÚ Šaľa 11,0 2006
Polyfunkčné stredisko CENTRO Šaľa Školkonzult s.r.o. 20,0 2006
Elektrodom NAY Komárno NAY leasing. a.s. 33,0 2006
Elektrodom NAY Trenčín NAY leasing. a.s. 35,0 2006
Rekonštrukcia – Múzeum Komárno NSK 35,0 2006
Nadstavba ZSŠ Dvory nad Žitavou NSK 13,0 2006
Uzatvorenie a rekult. skládky KO Hetmín MÚ Šaľa 43,0 2006
Základná škola Bešeňov KÚ Nitra 117,8 2006
Renovácia obce Diakovce OÚ Diakovce 14,0 2006
Istrobanka Brezno Istrobanka a.s. 2,0 2006
Istrobanka B. Bystrica v OC EUROPA Istrobanka a.s. 4,1 2006
Rek. tepelného hosp. Párovce  – Nitra NTS Nitra 240,0 2007
Paroplynový cyklus Levice – stavebná časť Slovintegra Energy 130,0 2007
       
       
Názov Investor RN

 v EUR

Rok ukončenia
Rekonštrukcia objektov Vitalita Lehnice Vitalita Lehnice 2 306 tis. € 2008
Výstavba – Priemyselného parku Diakovce Obec Diakovce 1 911 tis. € 2008
Výstavba – Haly Technobal  Šaľa Technobal s.r.o. 398 tis. € 2008
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Bardoňovo NSK 498 tis. € 2008
Výstavba obchodného centra BILLA Trenčín BILLA s.r.o. 1 162 tis. € 2008
Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša Šaľa Mesto Šaľa 1 312 tis. € 2008
Výstavba Infraštruktúry pre priemyselný park Diakovce Obec Diakovce 1 910 tis. € 2008
Výstavba – Nákupné stredisko Laugarício Trenčín GLEEDS s.r.o. 32 890 tis. € 2009
Výstavba – Polyfunkčný dom POPLAR Menert s.r.o. 3 817 tis. € 2009
Výstavba obchodného centra BILLA Poltár BILLA s.r.o. 1 335 tis. € 2009
Rekonštrukcia MŠ na 8. b.j. v obci Bešeňov Obec Bešeňov 316 tis. € 2009
Nadstavba ZŠ – Dvory nad Žitavou Obec Dvory nad Žitavou 674 tis. € 2009
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objektu súp. č. 6789 Šaľa PHOBOS Corporation 418 tis. € 2009
Polyfunkčný dom POPLAR Šaľa MENERT s.r.o. 3 253 tis. € 2009
Rekonštrukcia a modernizácia budov ZSŠ Dvory nad Žitavou Nitriansky samosprávny kraj 506 tis. € 2010
Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Jasová Obec Jasová 508 tis. € 2010
Rozvoj intravilánu – modernizácia centrálnej mestskej zóny mesta Galanta Mesto Galanta 1 573 tis. € 2010
Prístavba telocvične Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj 1 106 tis. € 2011
Rek. budovy operačného traktu chirurgického pavilónu – Všeobecná nemocnica v Komárne. Nitriansky samosprávny kraj 391 tis. € 2011
Regenerácia a posilnenie vybavenosti územia obce Beňuš Obec Beňuš 218 tis. € 2012
Rekonštrukcia „BARACHA“ Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Nitriansky samosprávny kraj 100 tis. € 2012
Modernizácia ciest v okrese Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj 2 459 tis. € 2012
Výstavba chodníkov v obci Bešeňov Obec Bešeňov 239 tis. € 2013
Rozšírenie a modernizácia zdravotno – sociálneho centra TOLERACIA n.o.  Trstice 1 703 tis. € 2013
 

Výmena okien a dverí – Základná škola G. Dusíka Galanta, pavilón A,B,E,F

Mesto Galanta 116 tis. € 2013
Odvlhčenie budovy múzea – Tribečské múzeum v Topoľčanoch Nitriansky samosprávny kraj 146 tis. € 2013
Stavebné úpravy okien a dverí „MAGNÓLIA“ ZSS – Hurbanovo Magnólia – ZSS Hurbanovo 68 tis. € 2013
Výstavba  Bytových domov (12 b.j. a 8 b.j.) v Diakovciach Obec Diakovce 665 tis. € 2014
Rekonštrukcia ZS v obci Bešeňov Obec Bešeňov 35 tis. € 2014
ŠN Sv. Svorada Zobor Nitra ŠN Zobor Nitra 483 tis. € 2014
Spojená škola Šaľa-Veča NSK Nitra 106 tis. € 2014
Rek.  a modernizácia objektov SPÚ v Nitre – Výmena soc. zariadení v pavilóne S FEM SPÚ  Nitra 106 tis. € 2013
Rekonštrukcia fasády ŠD Mladosť II. etapa, SPÚ v Nitre SPÚ  Nitra 197 tis. € 2014
Rekonštrukcia a modernizácia objektov SPÚ v Nitre – Výmena okien pavilónov A a Z SPÚ  Nitra 902 tis. € 2014
Rekonštrukcia objektov SPÚ v Nitre – Hospodárska ul. SPÚ Nitra 1 355  tis. € 2015
Jazdiareň –  Nové Zámky Mesto Nové Zámky 2 639 tis. € 2015
Regenerácia časti obce Tvrdošovce Obec Tvrdošovce 1 110 tis. € 2015