Kontaktujte nás

KOODIS spol. s r.o.

Pázmánya č.3, 927 01 Šaľa

031/7704193

koodis.sala@koodis.sk

E

IČO: 31414885

E

DIČ: 2020373685

E

IČ DPH: SK2020373685


riaditeľ, Ing. Július Kelemen

0905 607 388

kelemen.julius@koodis.sk

Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.

Pri strelnici 10, 949 01 Nitra

0905607388

koodis.art.nitra@koodis.sk

E

IČO: 34135057

E

DIČ: 2021196606

E

IČ DPH: SK2021196606


riaditeľ, Ing. Viktor Uhlárik

0905 594 112


Kontaktujte nás!

13 + 5 =